Contactgegevens:

https://hsvflevo.nl/ Raadhuislaan 35 3755HA Eemnes 035-5382112

G.Voorburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Hengelsport Vereninging Flevo Hij/zij is te bereiken via flevovissen@gmail.com

 

Hengelsport Vereninging Flevo verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social

media plugins. Ook plaatsen wij geen cookies of vergelijkbare technieken op onze website

 

Hengelsport Vereniging Flevo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.

– Het laten drukken van de vergunning

Uw gegevens bestaan uit Naam/Adres/Woonplaats en Email adres

Van jeugdleden de geboortedatum tot ze 16 jaar worden, daarna wordt deze verwijdert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang u lid bent, bewaren wij uw gegevens. Bent u lid af , dan verwijderen wij deze.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hengelsport Vereniging Flevo verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u .

.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hengelsport Vereniging Flevo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar flevovissen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hengelsport Vereniging Flevo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hengelsport Vereniging Flevo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via flevovissen@gmail.com.

Foto’s op de website.

Wilt u een foto laten verwijderen op onze website, kunt u ons mailen of bellen :

flevovissen@gmail.com

of bellen naar G.Voorburg –  Raadhuislaan 35 3755HA Eemnes 035-5382112