Hengelsport Vereniging Flevo Eemnes

Zaterdag 17 juni 2023 zijn wij met onze leden op forellen gaan vissen in de Berenkuil in Putten. Dit was een geslaagde dag met goede vangsten!

Met dank aan Andre Zonneberg voor de fotoreportage van deze mooie visdag!

HSV Flevo heeft ook dit jaar weer samen met het Feest Comité Eemnes de bekende viswedstrijd voor de jeugd t/m 14 jaar georganiseerd. In alle vroegte stonden er tientallen enthousiaste kinderen met hun vishengels klaar om beste jeugdvisser van Eemnes te worden.

Als eerste is geëindigd Jaden Bakker met een totale lengte van 231cm, de nummer twee was Denise de Leeuw met een totale lengte van 196cm en op de derde plek is geëindigd Liam Krijnen met een totale lengte van 181cm.

Zie de foto’s hierboven voor een indruk van deze wedstrijd.

2023

UITSLAGEN VISWEDSTRIJDEN

Senioren Witvis 2023

Junioren Witvis 2023

Junioren Snoek 2023

Senioren Snoek 2023

Viswedstrijden 2024

Wie vangt de meeste vis?

WEDSTRIJDREGELS:

 1. Men vist met één (1) hengel.
 2. Aanvang en einde wedstrijd worden bekendgemaakt door geluidsignalen.
 3. Voeren alleen bij aanvang van de wedstrijd is toegestaan
 4. Eén uur voor de aanvang van de wedstrijd mag men niet op het parcours vissen, als men deelneemt aan de viswedstrijd.
 5. Het is verboden te vissen en of te voeren met rode maden.
 6. Controle wordt uitgevoerd door controleurs bestuur of wedstrijdleiding.
 7. Men is verplicht de aanwijzingen van de controleurs, bestuursleden en wedstrijdleiding op te volgen.
 8. Bij ernstige geschillen beslist het bestuur of de wedstrijdleiding.
 9. Bij witviswedstrijden wordt er gevist op gewicht, snoek, paling en snoekbaars gelden niet.
 10. Bij snoekwedstrijden wordt er gevist op lengte, minimummaat: 45 cm.

Geschiedenis HSV Flevo te Eemnes

Geschiedenis HSVFLEVO

Op 5 januari 1962 werd de Hengelsportvereniging Flevo opgericht door Fons Bergman,Tijs Blom (schilder),Cees de Rijke en Jacob van IJken.Het visrecht op de Eemnesser Binnenvaart was eeuwenlang het privilege van achtereenvolgens de Ambachtsheer van Eemnes Binnen, Eemnes Buiten en het Koninklijk Huis.In 1885 kwam hieraan een eind omdat Koning Willem III liet weten niet langer gebruik te willen maken van dit recht. Sindsdien wordt dit door de gemeente Eemnes verpacht.

Vanaf 1928 was de visvereniging “Klein maar Dapper” de pachter. De leden hengelden echter niet maar visten met schakels (netten). Dit clubje ging in de jaren vijftig als een nachtkaars uit. Alleen de beroepsvissers Peter Gieskens en zijn zonen Jan en Gerrit hebben tot 1985 nog met palingfuiken in de Vaart gevist.

Na de oprichting van HSV Flevo werd een bestuur gekozen en dat bestond uit:

 • G.J. Laurent voorzitter
 • J. Hill secretaris
 • Blom penningmeester
 • Ch Vos commissaris
 • van IJken commissaris

De pacht werd aangevraagd en bij het Raadsbesluit van 25 mei 1962 toegekend, waarna op 17 juli 1962 de overeenkomst betreffende het verhuur van visrecht werd getekend.

De statuten van de vereniging werden op 7 februari 1964 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Enkele bijzondere artikelen uit de statuten zijn

 • De vereniging is voornamelijk opgericht ten behoeve van ingezetenen van Eemnes
 • Maximum aantal leden 200
 • Jeugdleden moeten de leeftijd van tien jaar, doch nog niet die van achttien jaar hebben bereikt.

Bijna 30 jaar later nl. op 30 december 1991 zijn de oude statuten in een nieuw jasje gegoten en dat was gezien de ontwikkelingen nodig ook. Zo werd o.a. de leeftijd van de jeugdleden aangepast en is het maximum aantal leden aangepast en op onbeperkt gesteld.

Het bestuur organiseert 7 viswedstrijden per jaar, waarbij wordt gestreden om wisselbekers. Dit zijn een witvisbeker, een snoekbeker en een allround beker, zowel voor de jeugd als voor de senioren.

In de jaren zestig, zeventig en tachtig was de jaarlijkse zeeviswedstrijd een hoogtepunt. Met een bus van de firma Tensen uit Soest vertrok het gezelschap in de vroege ochtend (4.00 uur!) naar Texel om daar aan de Waddenkant te vissen. In de jaren tachtig liep de belangstelling erg terug en was het niet meer verantwoord hiermee door te gaan

In plaats daarvan is nog enkele jaren een snertwedstrijd georganiseerd. Na afloop van zo’n wedstrijd werden de deelnemers door Herman Troeder getrakteerd op erwtensoep en roggebrood met spek.

De 25-jarige jubileumwedstrijd in 1987 werd in de Flevo-polder gehouden.In het kader van de ruilverkaveling zijn door het Waterschap Vallei en Eem in 1995 drie mooie vissteigers aangelegd waarvanéén steiger speciaal is aangepast voor senioren.

De Hengelsportvereniging Flevo is inmiddels uitgegroeid van circa 50 leden bij de oprichting tot 470 leden nu. Het is een gezelligheidsvereniging die gelegenheid geeft tot ontmoeting aan de waterkant en die wedstrijden organiseert. De prijsuitreiking van elke wedstrijd vindt plaats in ons stamcafé Staal onder het genot van een drankje en de bekende gehaktbal.

De uitreiking van de wisselbekers vindt in het voorjaar plaats tijdens een feestavond met bingo en dansen in De Deel. Staat je naam 3x achtereen of 5x verspreid op de beker, dan mag je deze voor altijd houden.

Dankzij alle enthousiaste leden en bestuursleden uit het verleden en heden en ondersteuning van onze sponsoren is de Hengelsportvereniging FLEVO geworden wat het nu is.

Jan van Wijk

Nieuws

Hengelsportvereniging Eemnes

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Ledenadministratie

Ledenadministratie:

Gerard Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 AA Eemnes

Tel. 035 – 53 821 12

e-mail: flevovissen@gmail.com

Contact:

Voor vragen kunt u via e-mail contact met ons opnemen

flevovissen@gmail.com

Contributie

Redactieadres:

Vierkante Bosje 43,
3755 BG Eemnes
Tel. 035 – 53 111 79

Bankrekening: NL54 RABO 0315 9506 84

Contributie per jaar:

Senior lid € 5,–
Jeugdlid € 2,- (die voor 1 juni a.s. jonger dan 16 jaar is)

Wedstrijddeelname:
€ 5,- voor Senioren € 3,- voor Jeugdleden

Bestuur

Voorzitter:

Gerlof Calis
Fazantenhof 114
3755 EK Eemnes

Tel. 06 – 19 546 319
e-mail:  gerlofcalis@gmail.com

Ledenadministratie:

Gerard Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 HA Eemnes

Tel. 035 – 53 821 12
e-mail: flevovissen@gmail.com

Secretaris:

Jan Marten Schotsman
Aartseveen 60
3755 VD Eemnes

Penningmeester:

Bram Roodhart
Laarderweg 21a
3755 AK Eemnes

e-mail: bramroodhart@dds.nl

Bestuurslid:

Rob Wiegers
Willemserf 72
3755 XM Eemnes

Tel. 035 – 53 837 45
e-mail: stekelbaars53@gmail.com

Bestuurslid:

Jan van Binsbergen
Vierkante Bosje 43
3755 BG Eemnes

Tel. 035 – 53 111 79
e-mail: janvanbinsbergen51@gmail.com

Beheer website:

Bob van Binsbergen
Vierkante Bosje 43
3755 BG Eemnes

Tel. 035 – 53 111 79
e-mail: bobvanbinsbergen@hotmail.com

Activiteiten

Algemene ledenvergadering 2024

De jaarvergadering staat gepland voor 19 maart, aanvang om 20.00 uur in

De Bongerd – Jhr. C. Roëlllaan 15  3755CL Eemnes

We hopen u daar allen weer te kunnen verwelkomen

Het bestuur HSV Flevo

Jeugdviswedstrijd 9 september 2017 samen met de KPJ Eemnes

Ter gelegenheid van de feestweek heeft de KPJ aan ons gevraagd om weer een jeugdviswedstrijd te organiseren. Deze is op 9 september 2017 gehouden aan de Vaart in Eemnes. Zie de foto’s hierboven voor een indruk van deze wedstrijd.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen