Forelvissen 16 juni 2018

WIJ HEBBEN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ VOOR ONZE VERENIGINGSACTIVITEIT!!!

Onze verenigingsactiviteit (forelvissen) gaan we in de morgen houden op 16 juni 2018 wederom bij De Berenkuil in Nijkerk.

Wij hebben de voorste vijver gereserveerd voor 40 vissers, 20 links en 20 rechts.  De kosten bedragen € 15,- per persoon, waarvan de vereniging de helft voor zijn rekening neemt. Dus voor € 7,50 kun je een ochtend vissen in de eerste vijver.

Er kunnen uitsluitend leden deelnemen aan dit evenement. Het maximaal aantal deelnemers is 40 personen. Dus reageer snel want vol=vol!!  De binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor deelname aan het evenement.

Neem contact op met Gerard Voorburg, Raadhuislaan 35, 3755 HA  Eemnes, tel. 035-53 821 12.

e-mailflevovissen@gmail.com

Nieuwsbrief

Beste leden,

U ontvangt anders dan u gewend bent een nieuwsbrief in plaats van de inmiddels bekende Opsteker.

De reden hiervan is dat wij zoeken naar een wijze van communiceren met de leden die meer bij deze tijd past.

Ook stonden wij voor de keuze de contributie te verhogen of een andere manier van informatievoorziening naar

onze leden toe te gebruiken. Wij hebben zoals u wellicht weet een prachtige website die door een van onze leden is

opgezet. Op deze site treft u allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden aan over- en van onze vereniging. Het adres

van de site is: www.hsvflevo.nl Wij kunnen ons voorstellen dat er ook leden zijn die geen mogelijkheid hebben

een computer te gebruiken en daardoor de ouderwetse Opsteker willen ontvangen. Deze leden kunnen dit

aangeven door contact op te nemen met Gerard Voorburg (Penningmeester/ledenadministratie).

Druk HIER voor de gehele nieuwsbrief.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Cees Roelofs

1930 – 2016

 

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden op 25 januari van onze Oud-Bestuurder Cees Roelofs.

Cees was vanaf het begin lid van Flevo en een periode penningmeester.

In deze functie was hij nauw betrokken bij de viswedstrijden en het organiseren van de jaarlijkse bingo.

Vooral was Cees een enthousiaste en goede visser. Op alle visbekers komt zijn naam meerdere malen terug als kampioen van het jaar.

Toen het met zijn gezondheid achteruit ging werd de vissteiger zijn stek. Daar wist hij nog 3 mooie snoeken te vangen en kon daarmee opnieuw als winnaar  de snoekbeker in ontvangst nemen.

Cees sloeg geen wedstrijd over en was altijd merkbaar aanwezig.

Wij wensen Marijke alle sterkte toe.

 

Jan van Wijk,

 

vismaat en erevoorzitter.