Hengelsport Vereniging Flevo Eemnes

Jeugdviswedstrijd

Hengelsportvereniging Flevo en de Voetbalvereniging Eemnes organiseren gezamenlijk op 6 juli 2019 een Jeugdviswedstrijd in de Vaart.

Op 6 juli wordt door beide verenigingen een Jeugdviswedstrijd aan de Vaart in Eemnes georganiseerd. Het maakt niet uit of je wel of geen lid bent, het is voor alle kinderen tot en met 14 jaar.

Jullie zijn welkom vanaf 8:30 uur en we vissen van 9:00 uur t/m 11:00 uur. Voor lokvoer en aas wordt gezorgd! Voor de kinderen zal er een versnapering en wat te drinken zijn en….. meedoen kost je helemaal niets!!

Na afloop is er om 11:30 uur de prijsuitreiking op het evenementen terrein aan de Vaart en bij slecht weer in de kantine van de Voetbalvereniging Eemnes aan de Noordersingel 6 in Eemnes.

Komen jullie ook?

NIEUWSBRIEF

Ter gelegenheid van de feestweek heeft de KPJ aan ons gevraagd om weer een jeugdviswedstrijd te organiseren. Deze is op 9 september 2017 gehouden aan de Vaart in Eemnes. Zie de foto’s hierboven voor een indruk van deze wedstrijd.

2019

UITSLAGEN VISWEDSTRIJDEN

Senioren Witvis 2019

Junioren Witvis 2019

Junioren Snoek 2018

Senioren Snoek 2018

Viswedstrijden

Wie vangt de meeste vis?

WEDSTRIJDREGELS:

 1. Men vist met één (1) hengel.
 2. Aanvang en einde wedstrijd worden bekendgemaakt door geluidsignalen.
 3. Voeren alleen bij aanvang van de wedstrijd is toegestaan
 4. Eén uur voor de aanvang van de wedstrijd mag men niet op het parcours vissen, als men deelneemt aan de viswedstrijd.
 5. Het is verboden te vissen en of te voeren met rode maden.
 6. Controle wordt uitgevoerd door controleurs bestuur of wedstrijdleiding.
 7. Men is verplicht de aanwijzingen van de controleurs, bestuursleden en wedstrijdleiding op te volgen.
 8. Bij ernstige geschillen beslist het bestuur of de wedstrijdleiding.
 9. Bij witviswedstrijden wordt er gevist op gewicht, snoek, paling en snoekbaars gelden niet.
 10. Bij snoekwedstrijden wordt er gevist op lengte, minimummaat: 45 cm.

Geschiedenis HSV Flevo te Eemnes

Geschiedenis HSVFLEVO

Op 5 januari 1962 werd de Hengelsportvereniging Flevo opgericht door Fons Bergman,Tijs Blom (schilder),Cees de Rijke en Jacob van IJken.Het visrecht op de Eemnesser Binnenvaart was eeuwenlang het privilege van achtereenvolgens de Ambachtsheer van Eemnes Binnen, Eemnes Buiten en het Koninklijk Huis.In 1885 kwam hieraan een eind omdat Koning Willem III liet weten niet langer gebruik te willen maken van dit recht. Sindsdien wordt dit door de gemeente Eemnes verpacht.

Vanaf 1928 was de visvereniging “Klein maar Dapper” de pachter. De leden hengelden echter niet maar visten met schakels (netten). Dit clubje ging in de jaren vijftig als een nachtkaars uit. Alleen de beroepsvissers Peter Gieskens en zijn zonen Jan en Gerrit hebben tot 1985 nog met palingfuiken in de Vaart gevist.

Na de oprichting van HSV Flevo werd een bestuur gekozen en dat bestond uit:

 • G.J. Laurent voorzitter
 • J. Hill secretaris
 • Blom penningmeester
 • Ch Vos commissaris
 • van IJken commissaris

De pacht werd aangevraagd en bij het Raadsbesluit van 25 mei 1962 toegekend, waarna op 17 juli 1962 de overeenkomst betreffende het verhuur van visrecht werd getekend.

De statuten van de vereniging werden op 7 februari 1964 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Enkele bijzondere artikelen uit de statuten zijn

 • De vereniging is voornamelijk opgericht ten behoeve van ingezetenen van Eemnes
 • Maximum aantal leden 200
 • Jeugdleden moeten de leeftijd van tien jaar, doch nog niet die van achttien jaar hebben bereikt.

Bijna 30 jaar later nl. op 30 december 1991 zijn de oude statuten in een nieuw jasje gegoten en dat was gezien de ontwikkelingen nodig ook. Zo werd o.a. de leeftijd van de jeugdleden aangepast en is het maximum aantal leden aangepast en op onbeperkt gesteld.

Het bestuur organiseert 7 viswedstrijden per jaar, waarbij wordt gestreden om wisselbekers. Dit zijn een witvisbeker, een snoekbeker en een allround beker, zowel voor de jeugd als voor de senioren.

In de jaren zestig, zeventig en tachtig was de jaarlijkse zeeviswedstrijd een hoogtepunt. Met een bus van de firma Tensen uit Soest vertrok het gezelschap in de vroege ochtend (4.00 uur!) naar Texel om daar aan de Waddenkant te vissen. In de jaren tachtig liep de belangstelling erg terug en was het niet meer verantwoord hiermee door te gaan

In plaats daarvan is nog enkele jaren een snertwedstrijd georganiseerd. Na afloop van zo’n wedstrijd werden de deelnemers door Herman Troeder getrakteerd op erwtensoep en roggebrood met spek.

De 25-jarige jubileumwedstrijd in 1987 werd in de Flevo-polder gehouden.In het kader van de ruilverkaveling zijn door het Waterschap Vallei en Eem in 1995 drie mooie vissteigers aangelegd waarvanéén steiger speciaal is aangepast voor senioren.

De Hengelsportvereniging Flevo is inmiddels uitgegroeid van circa 50 leden bij de oprichting tot 470 leden nu. Het is een gezelligheidsvereniging die gelegenheid geeft tot ontmoeting aan de waterkant en die wedstrijden organiseert. De prijsuitreiking van elke wedstrijd vindt plaats in ons stamcafé Staal onder het genot van een drankje en de bekende gehaktbal.

De uitreiking van de wisselbekers vindt in het voorjaar plaats tijdens een feestavond met bingo en dansen in De Deel. Staat je naam 3x achtereen of 5x verspreid op de beker, dan mag je deze voor altijd houden.

Dankzij alle enthousiaste leden en bestuursleden uit het verleden en heden en ondersteuning van onze sponsoren is de Hengelsportvereniging FLEVO geworden wat het nu is.

Jan van Wijk

Nieuws

Hengelsportvereniging Eemnes

Jaarverslag 2017 van de secretaris.

Het was weer een turbulent jaar: Donald Trump heult met de Russen of toch niet en verklaart de hele wereld gek? #METOO een hipe of eindelijk een platform?

Allemaal wereldse problemen die weer heerlijk even vergeten kunnen worden als wij als broeders van Petrus, het welbekende hengeltje uitgooien. De wind door je haar, het zonnetje op je bol, de leeuwerik die zingend naar de wolken vliegt, de ooievaar in het weiland en natuurlijk de azuurblauwe bliksemschicht die over het water schiet, ook wel luisterend naar de naam ijsvogel!

Als we kijken naar ons water, kan ik niet anders concluderen dat we een gezonde visstand hebben.

Weliswaar veel kleine vis op de wedstrijden, maar als we vrij gaan vissen en met name achterin, dan vangen we toch geregeld grote brasems, zeelten en karpers.

Dit jaar ook een aantal nieuwe gezichten op de wedstrijden, die de kunst van het vissen toch heel goed beheersen. Ondergetekende zal er aankomend jaar ook meer aan moeten trekken, om dit het hoofd te kunnen bieden. De competitie gaat zeker spannender worden.

Op 10 juni vond weer de jaarlijkse forelwedstrijd plaats bij de Berenkuil. Rond half 8 kwamen we met een man of 30 aan bij de kantine van de Berekuil. De voorzitter deelde aan alle deelnemers 3 bonnen uit namens de vereniging. Een voor een bakje koffie, een voor een broodje met, en een voor een drankje na afloop. Het was heerlijk weer, daar kon het niet aan liggen. Er werd met van alles gevist , schietmotten, meelwormen, gewone wormen, vliegvissen en zelfs gewone maden. Potjes powerbait in allerlei kleuren werden geprobeerd. Het vliegvissen van Bob van Binsbergen bleek heel succesvol. Ook zijn vader Jan wist met een klein blinkertje een paar forellen te verschalken. Voor de meesten was het gewoon weer een kwestie van geluk hebben. Vanaf de oostkant kon je de school forellen zien rondzwemmen in de vijver. Maar ja zien is nog geen hebben. Om 12 uur werden de koffers weer ingepakt , en werd de laatste consumptiebon ingeleverd. Het geheel werd afgesloten met  een loterij. De prijzen waren niet heel verrassend forellen! De naam Familie van Hamersveld werd opvallend vaak genoemd. Alsof we allemaal die naam hadden.. Uiteindelijk gingen we allemaal weer naar huis, met of zonder een tas met forellen.
Op 9 september was er de jeugdviswedstrijd. Er deden 17 kinderen mee, ondanks de regen. Ook de ouders en grootouders lieten zich niet uit het veld slaan en de KPJ zorgde voor koffie en limonade en zakjes chips. De Welkoop zorgde voor maden, lokvoer en daar waar nodig werden er ook haakjes, dobbers en zelfs hengels aangeboden. Er werd verrassend veel gevangen door de meesten en na afloop werd de prijsuitreiking gehouden in de tent. Natuurlijk had iedereen een prijs en kreeg een ieder ook nog een lootje die omgewisseld kon worden met een corresponderende prijs bij de Welkoop die een braderie hadden en een pluimvee en knaagdieren keuring. De firma Proline en Albatros hadden ook voor leuke prijzen gezorgd. Tevens nieuwe leden bij de vereniging, waaronder J.Koot die de week daarop zich meteen melde voor een wedstrijd.

De top 3 jeugdvissertjes was als volgt: 1e plaats J. Koot, met 479cm, 2e plaats J. Bakker met 190cm en de 3e plaats M. Calis met 134,5 cm!

Zoals ik al eerder aangaf we mochten nieuwe wedstrijdvissers welkom heten. En zeer goede vissers mag ik wel zeggen. Ondergetekende die eigenlijk gewend is om te winnen, moest nu toch een paar keer zijn meerdere erkennen, maar op de laatste wedstrijd heb ik gelukkig het goud kunnen behouden, maar dat het volgend jaar anders gaat worden is een feit. Erg leuk dat deze groep van nieuwe wedstrijdvissers zich bij ons heeft geschaard en we verheugen ons nu allemaal al naar de spanning van volgend jaar.

NOTULEN Jaarvergadering Flevo 18-04-2017

*opening: deze geschied door de Voorzitter en heet een ieder welkom. De opkomst was bijzonder laag met een totaal van 10 personen inclusief bestuur. Er waren 3 afzeggingen: Theo Feenstra, Marijn de Jong en Adriaan Schotsman. Er werd nog even stilgestaan bij het wegvallen van Jan v Wijk het jaar daarvoor en we missen hem nog steeds. Tevens is er een nieuwe sponsor gevonden: Hengelsport het Gooi uit Naarden. Een zeer uitgebreid assortiment en je wordt er zeer vriendelijk te woord gestaan. Welkoop al jaren onze sponsor, heeft zijn assortiment uitgebreid met het merk Albatros. Er zijn nu dus meer visspullen te verkrijgen, waardoor het voor de sportvisser die niet ver weg wil of kan rijden, het een stuk makkelijker is geworden. Een vraag van de ledenadministratie of er bij betaling van de contributie het lidnummer vermeld kan worden. Deze staat op de vergunning. De wedstrijdagenda werd even aangetipt, maar de eerste wedstrijd was al geweest. Op 10 juli zal weer de jaarlijkse forelwedstrijd plaatsvinden. Max 40 personen. Adriaan Schotsman is met galstenen opgenomen in het ziekenhuis en daar waren complicaties bij opgetreden, waardoor hij weer opnieuw moest worden opgenomen. Bestuur is hier op visite geweest. Er zijn vragen geweest in het verleden over de singels in Eemnes, om deze op te nemen in de vergunning. Dit zal tzt worden meegenomen in de gesprekken naar de gemeente toe.

*Ingekomen stukken: geen

*jaarverslag van de secretaris 2016: zie verslag, doorgenomen in de vergadering

*Jaarverslag penningmeester 2016: zie verslag, doorgenomen in de vergadering en goed bevonden. We zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging.

* Verslag van de kascommissie: deze bestond uit J. vd Kruis en J. Hagen. oordeel gecontroleerd en goedgekeurd en Décharge verleend.

*Kascommissie verkiezingen: J. Hagen aftredend, Roy van Laar treed aan als nieuw lid aan. J. vd kruis blijft aan en B. van Binsbergen is gekozen tot reserve lid.

* Bekendmaking Prijswinnaars 2016: Junioren witvis en snoek zijn beiden gewonnen door Roy van Laar. Senioren witvis is gewonnen door G. Calis en B. van Binsbergen is winnaar van de snoekwedstrijden. De voorzitter overhandigde de wisselbekers en feliciteerde de winnaars.

* Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: R. Wiegers en B. Nouwens. er waren geen tegenkandidaten en beiden zijn anoniem herkozen.

* Pauze

* Programma 2017: viswedstrijden waren al bekend. 10 juni forelwedstrijd in de Berenkuil in Putten/Nijkerk. KPJ is de organisator van de feestweek dit jaar en hier door zal er weer een jeugdviswedstrijd plaatsvinden die georganiseerd word door de Flevo. Deze zal plaatsvinden op 9 sept, waarvan Welkoop de sponsoring op zich zal nemen. Na afloop vindt er ook nog manifestatie plaats bij de Welkoop en een keuring van pluimvee en knaagdieren. Tevens is er daar ook nog een verloting voor de jeugdige vissers.

* Rondvraag: Jos vertelde dat er op de vaart plotsklaps een zeilbootje voorbij kwam, zonder bestuurder???

* Sluiting: de voorzitter bedankte een ieder voor zijn komst en sloot de vergadering.

Jeugdviswedstrijd HSV Flevo 8 september i.s.m. met de Welkoop Eemnes.

8 september zal de Flevo i.s.m. de Welkoop Eemnes een jeugdviswedstrijd organiseren aan de Vaart in Eemnes. Alle kinderen die een hengel kunnen vasthouden t/m 14 jaar zijn welkom vanaf 7.30 uur. We vissen van 08.00 uur t/m 10.00 uur. Voor lokvoer en aas wordt gezorgd! Voor de kinderen zal er een versnapering en wat […]

Forelvissen 16 juni 2018

WIJ HEBBEN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ VOOR ONZE VERENIGINGSACTIVITEIT!!! Onze verenigingsactiviteit (forelvissen) gaan we in de morgen houden op 16 juni 2018 wederom bij De Berenkuil in Nijkerk. Wij hebben de voorste vijver gereserveerd voor 40 vissers, 20 links en 20 rechts.  De kosten bedragen € 15,- per persoon, waarvan de vereniging de helft voor zijn rekening neemt. […]

Nieuwsbrief

Beste leden, U ontvangt anders dan u gewend bent een nieuwsbrief in plaats van de inmiddels bekende Opsteker. De reden hiervan is dat wij zoeken naar een wijze van communiceren met de leden die meer bij deze tijd past. Ook stonden wij voor de keuze de contributie te verhogen of een andere manier van informatievoorziening […]

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM Cees Roelofs 1930 – 2016   Onlangs ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden op 25 januari van onze Oud-Bestuurder Cees Roelofs. Cees was vanaf het begin lid van Flevo en een periode penningmeester. In deze functie was hij nauw betrokken bij de viswedstrijden en het organiseren van de jaarlijkse bingo. Vooral […]

Ledenadministratie

Ledenadministratie/ Penningmeester:

Gerard Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 AA Eemnes

Tel. 035 – 53 821 12

e-mail: flevovissen@gmail.com

Contact

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Bestuur

Voorzitter:

Bart Nouwens
Vierkante Bosje 47
3755 BG Eemnes

Tel. 035 – 53 892 39
e-mail: anneke.bart@live.nl

Ledenadministratie/ Penningmeester:

Gerard Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 HA Eemnes

Tel. 035 – 53 821 12
e-mail: flevovissen@gmail.com

Secretaris:

Gerlof Calis
De Bazelweg 9
1252 AK Laren

Tel. 06 – 51 606 975
e-mail: g.calis@technischeunie.com

Bestuurslid:

Rob Wiegers
Willemserf 72
3755 XM Eemnes

Tel. 035 – 53 837 45
e-mail: stekelbaars53@gmail.com

Bestuurslid:

Jan van Binsbergen
Vierkante Bosje 43
3755 BG Eemnes

Tel. 035 – 53 111 79
e-mail: janvanbinsbergen51@gmail.com

Contributie

Redactieadres:

Vierkante Bosje 47,
3755 BG Eemnes
Tel. 035 – 53 892 39

Bankrekening: NL54 RABO 0315 9506 84

Contributie per jaar:

Senior lid € 5,–
Jeugdlid € 2,- (die voor 1 juni a.s. jonger dan 16 jaar is)

Wedstrijddeelname:
€ 5,- voor Senioren € 3,- voor Jeugdleden

Activiteiten

Verenigingsactiviteit 2018

Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 april 20:00 Café Staal