Hengelsport Vereniging Flevo Eemnes

Ter gelegenheid van de feestweek heeft de KPJ aan ons gevraagd om weer een jeugdviswedstrijd te organiseren. Deze zal op 9 september worden gehouden aan de Vaart in Eemnes.

Alle kinderen die een hengel kunnen vasthouden t/m 15 jaar zijn welkom vanaf 7.30 uur.

We vissen van 08.00 uur t/m 10.00 uur. Voor lokvoer en aas wordt gezorgd!

Natuurlijk wordt er ook voor de innerlijke mens gezorgd en voor de papa’s en mama’s is er koffie op dit vroege uur.

Na afloop is er de prijsuitreiking in de feesttent en natuurlijk is er voor iedereen een prijs.

Een ieder die meedoet krijgt ook nog een lot en kan deze inleveren dezelfde dag bij de Welkoop.

Daar zal een tal van prijzen liggen gesponsord door Albatros, Pro Line en de Welkoop

Tevens is er diezelfde dag vanaf 10.00 uur tot en met 16.00 uur, het Jongdierendag spektakel bij de Welkoop.

De Gooise Pluimvee en Kleindierfokkers Vereniging organiseert haar jaarlijkse Jongdierendag. Jonge kippen, konijnen en cavia’s worden deze dag gekeurd door erkende keurmeesters en van een predikaat voorzien.

Ook zal Albatros en Pro line,” 2 hengelsport fabrikanten” daar hun tenten opslaan en hier kan een ieder zich laten informeren over het maken van tuigjes,  karpervissen en voerbootjes lokvoer etc etc!

Hier zal ook een stand zijn waar alle prijzen voor de loterij liggen.

Hier lever je je lot in en het corresponderende nummer met prijs kan je dan meenemen.

Met vriendelijke groet,

Gerlof Calis

2016

UITSLAGEN VISWEDSTRIJDEN

Senioren Witvis 2017

Junioren Witvis 2017

Junioren Snoek 2017

Senioren Snoek 2017

2016

UITSLAGEN VISWEDSTRIJDEN

Junioren Witvis 2016

Senioren Witvis 2016

Junioren Snoek 2016

Senioren Snoek 2016

Junioren Overall 2016

Senioren Overall 2016

2015

UITSLAGEN VISWEDSTRIJDEN

Junioren Witvis 2015

Junioren Snoek 2015

Senioren Witvis 2015

Senioren Snoek 2015

Senioren Einduitslag 2015

Junioren Einduitslag 2015

Viswedstrijden

Wie vangt de meeste vis?

2017

Witviswedstrijden in de binnenvaart op zaterdag:

 1. 8 april                  08.00 uur t/m 12.00 uur

 2. 6 mei                    08.00 uur t/m 12.00 uur

 3.  3 juni                   08.00 uur t/m 12.00 uur

 4.   8 juli                    08.00 uur t/m 12.00 uur

 5.   26 augustus       08.00 uur t/m 12.00 uur

 6.   16 september     08.00 uur t/m 12.00 uur

Snoekwedstrijden in de binnenvaart op zaterdag:

 1.   7 oktober            13.00 uur t/m 16.30 uur
 2.   28 oktober         13.00 uur t/m 16.30 uur

Deelnamekosten:

Senioren € 5,00
* Junioren € 3,00

* voor de witvis wedstrijden 1 uur van te voren aanwezig zijn
* verzamelen vooraan op de parkeerplaats bij de Vaartsteeg
* voor de snoek wedstrijden half uur van te voren aanwezig zijn

WEDSTRIJDREGELS:

 1. Men vist met één (1) hengel.
 2. Aanvang en einde wedstrijd worden bekendgemaakt door geluidsignalen.
 3. Voeren alleen bij aanvang van de wedstrijd is toegestaan
 4. Eén uur voor de aanvang van de wedstrijd mag men niet op het parcours vissen, als men deelneemt aan de viswedstrijd.
 5. Het is verboden te vissen en of te voeren met rode maden.
 6. Controle wordt uitgevoerd door controleurs bestuur of wedstrijdleiding.
 7. Men is verplicht de aanwijzingen van de controleurs, bestuursleden en wedstrijdleiding op te volgen.
 8. Bij ernstige geschillen beslist het bestuur of de wedstrijdleiding.
 9. Alleen maatse vis telt, witvis 15 cm., snoek 50 cm. (dit zijn de minimum maten).

Geschiedenis HSV Flevo te Eemnes

Geschiedenis HSVFLEVO

Op 5 januari 1962 werd de Hengelsportvereniging Flevo opgericht door Fons Bergman,Tijs Blom (schilder),Cees de Rijke en Jacob van IJken.Het visrecht op de Eemnesser Binnenvaart was eeuwenlang het privilege van achtereenvolgens de Ambachtsheer van Eemnes Binnen, Eemnes Buiten en het Koninklijk Huis.In 1885 kwam hieraan een eind omdat Koning Willem III liet weten niet langer gebruik te willen maken van dit recht. Sindsdien wordt dit door de gemeente Eemnes verpacht.

Vanaf 1928 was de visvereniging “Klein maar Dapper” de pachter. De leden hengelden echter niet maar visten met schakels (netten). Dit clubje ging in de jaren vijftig als een nachtkaars uit. Alleen de beroepsvissers Peter Gieskens en zijn zonen Jan en Gerrit hebben tot 1985 nog met palingfuiken in de Vaart gevist.

Na de oprichting van HSV Flevo werd een bestuur gekozen en dat bestond uit:

 • G.J. Laurent voorzitter
 • J. Hill secretaris
 • Blom penningmeester
 • Ch Vos commissaris
 • van IJken commissaris

De pacht werd aangevraagd en bij het Raadsbesluit van 25 mei 1962 toegekend, waarna op 17 juli 1962 de overeenkomst betreffende het verhuur van visrecht werd getekend.

De statuten van de vereniging werden op 7 februari 1964 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Enkele bijzondere artikelen uit de statuten zijn

 • De vereniging is voornamelijk opgericht ten behoeve van ingezetenen van Eemnes
 • Maximum aantal leden 200
 • Jeugdleden moeten de leeftijd van tien jaar, doch nog niet die van achttien jaar hebben bereikt.

Bijna 30 jaar later nl. op 30 december 1991 zijn de oude statuten in een nieuw jasje gegoten en dat was gezien de ontwikkelingen nodig ook. Zo werd o.a. de leeftijd van de jeugdleden aangepast en is het maximum aantal leden aangepast en op onbeperkt gesteld.

Het bestuur organiseert 7 viswedstrijden per jaar, waarbij wordt gestreden om wisselbekers. Dit zijn een witvisbeker, een snoekbeker en een allround beker, zowel voor de jeugd als voor de senioren.

In de jaren zestig, zeventig en tachtig was de jaarlijkse zeeviswedstrijd een hoogtepunt. Met een bus van de firma Tensen uit Soest vertrok het gezelschap in de vroege ochtend (4.00 uur!) naar Texel om daar aan de Waddenkant te vissen. In de jaren tachtig liep de belangstelling erg terug en was het niet meer verantwoord hiermee door te gaan

In plaats daarvan is nog enkele jaren een snertwedstrijd georganiseerd. Na afloop van zo’n wedstrijd werden de deelnemers door Herman Troeder getrakteerd op erwtensoep en roggebrood met spek.

De 25-jarige jubileumwedstrijd in 1987 werd in de Flevo-polder gehouden.In het kader van de ruilverkaveling zijn door het Waterschap Vallei en Eem in 1995 drie mooie vissteigers aangelegd waarvanéén steiger speciaal is aangepast voor senioren.

De Hengelsportvereniging Flevo is inmiddels uitgegroeid van circa 50 leden bij de oprichting tot 470 leden nu. Het is een gezelligheidsvereniging die gelegenheid geeft tot ontmoeting aan de waterkant en die wedstrijden organiseert. De prijsuitreiking van elke wedstrijd vindt plaats in ons stamcafé Staal onder het genot van een drankje en de bekende gehaktbal.

De uitreiking van de wisselbekers vindt in het voorjaar plaats tijdens een feestavond met bingo en dansen in De Deel. Staat je naam 3x achtereen of 5x verspreid op de beker, dan mag je deze voor altijd houden.

Dankzij alle enthousiaste leden en bestuursleden uit het verleden en heden en ondersteuning van onze sponsoren is de Hengelsportvereniging FLEVO geworden wat het nu is.

Jan van Wijk

Nieuws

Hengelsportvereniging Eemnes

Jaarverslag en terugblik van de secretaris

Normaal krijgt u van mij de opsomming van de bestuursvergadering van vorig jaar, maar vanaf nu doen we dit anders. Het wordt  een terugblik op vorig jaar. Hierin is veel gebeurd, leuke en minder leuke dingen. Heel de wereld staat in brand heb ik af en toe wel eens het idee, maar als ik dan de polder weer in ga vergeet ik gelukkig heel even alle wereldse problemen. Zo zie je maar hoe heerlijk onze hobby kan zijn. Maar je zorgen maken over de toekomst mogen we best wel doen. Als wij als sportvissers niet oppassen wordt ons misschien wel een hele mooie hobby afgenomen of mogen er misschien in de toekomst ook geen wedstrijden meer worden gehouden. Daarom is het onze plicht om wantoestanden en overtredingen die wij constateren op en aan het water te melden. Hiermee laten wij als sportvissers zien dat het voor ons ook belangrijk is dat er met respect met de natuur wordt om gegaan. Neem dus je afval mee en zo nodig ook het zwerfafval.

Eén van de dingen die ons begin vorig jaar overkwam, was op 25-01-2016 het overlijden van Cees Roelofs op de leeftijd van 85 jaar. Cees was een gepassioneerd visser en ex-bestuurslid. Als Cees aan de waterkant zat dan kon je dat ook horen, vooral als hij veel ving. Altijd vrolijk en goedgemutst liep Cees langs het parcours en gaf daar waar nodig de handige tips aan de visser die het nodig had. Cees kwam al verscheidene jaren niet meer langs te waterkant vanwege zijn ziekte, maar we zullen hem nog lang herinneren.

Op 17-03-2016 kregen wij het vreselijke nieuws dat Jan van Wijk s ’morgens plotseling was overleden. Dit kwam aan als een mokerslag. Jan was al ruim 40 jaar bestuurslid en heeft meer dan 25 jaar onze vereniging als voorzitter mogen leiden. Daarna als ere-bestuurslid nog enkele jaren mogen aanzitten bij de vergaderingen. De kennis op bestuurlijk niveau wars van een hoog niveau en zijn netwerk was zeer groot. We mochten dan ook altijd rekenen op zijn steun en vaardigheid als er bepaalde zaken uitgezocht moesten worden. Wij zullen Jan erg missen.

Op 04-06-2016 forelvissen in de Berenkuil in Nijkerk. Het was een stralende dag en met 40 personen togen wij langs de waterkant, waar we mochten rekenen op grote vangsten. Echter kreeg ondergetekende een mooi lesje in vliegvissen en moest in een grote groep vissers zijn meerder erkennen. De dag was goed verzorgt en na afloop was er nog een verloting van een aantal gerookte forellen.

Witvis wedstrijden werd er met vlagen soms erg goed, maar soms ook wat minder gevangen. De Vaart blijft een wispelturige dame, die soms ook ik niet begrijp. Het werd dus nog spannend…. Bob van Binsbergen kon nog roet in het eten gooien en het bleef spannend tot de laatste minuut in de laatste wedstrijd. Ik heb werkelijk alles in de strijd moeten gooien om het tij te keren en dat lukte nipt. Bob werd wel met verve de nummer 2. Er komt dus meer competitie en deze oude rot moet oppassen, want er ligt nog zeer goede visser op de loer, om mij van die troon te stoten. Aankomend jaar zal Roy van Laar aantreden bij de senioren en deze jonge visser kan zeer goed vissen. Wees dus gewaarschuwd allemaal het gaat druk worden aan de top en niet meer eenzaam!

De Snoekwedstrijden waren weer een ander verhaal. Noem het El Nino of global warming, maar het was best warm voor de tijd van het jaar. Een zeer grote opkomst met zeer weinig vangsten. Wij als rechtschapen Hollanders willen onstuimig en koud weer om die groene vechtjas aan de haak te willen slaan. Natuurlijk zijn er altijd weer paar opscheppers die mij een lesje willen leren….. en dat doen ze dan ook goed. Roy van Laar bij de junioren en Bob van Binsbergen bij de Senioren. Zoals ik al eerder vertelde het wordt druk aan de top en er melden zich steeds meer kandidaten bij de poort.

Al met al weer een mooi vis jaar achter de rug en ik hoop voor 2017 weer veel competitie grote vangsten, gezondheid en vooral veel plezier in het uitoefenen van onze mooie hobby.

Tot ziens langs de waterkant!

Nieuwsbrief

Beste leden, U ontvangt anders dan u gewend bent een nieuwsbrief in plaats van de inmiddels bekende Opsteker. De reden hiervan is dat wij zoeken naar een wijze van communiceren met de leden die meer bij deze tijd past. Ook stonden wij voor de keuze de contributie te verhogen of een andere manier van informatievoorziening […]

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM Cees Roelofs 1930 – 2016   Onlangs ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden op 25 januari van onze Oud-Bestuurder Cees Roelofs. Cees was vanaf het begin lid van Flevo en een periode penningmeester. In deze functie was hij nauw betrokken bij de viswedstrijden en het organiseren van de jaarlijkse bingo. Vooral […]

Jaarvergadering 2016

Hallo visvrienden, De Jaarvergadering 2016 heeft 11 april jl plaatsgevonden. U kunt HIER de notulen downloaden. Met vriendelijke groet, Gerlof Calis Secretaris Flevo

Ledenadministratie

Ledenadministratie/ Penningmeester:

Gerard Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 AA Eemnes

Tel. 035 – 53 821 12

e-mail: flevovissen@gmail.com

Contact

Bestuur

Voorzitter:

Bart Nouwens
Vierkante Bosje 47
3755 BG Eemnes

Tel. 035 – 53 892 39
e-mail: anneke.bart@live.nl

Ledenadministratie/ Penningmeester:

Gerard Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 HA Eemnes

Tel. 035 – 53 821 12
e-mail: flevovissen@gmail.com

Secretaris:

Gerlof Calis
De Bazelweg 9
1252 AK Laren

Tel. 06 – 51 606 975
e-mail: g.calis@technischeunie.com

Bestuurslid:

Rob Wiegers
Willemserf 72
3755 XM Eemnes

Tel. 035 – 53 837 45
e-mail: stekelbaars53@gmail.com

Bestuurslid:

Jan van Binsbergen
Vierkante Bosje 43
3755 BG Eemnes

Tel. 035 – 53 111 79
e-mail: janvanbinsbergen51@gmail.com

Contributie

Redactieadres:

Vierkante Bosje 47,
3755 BG Eemnes
Tel. 035 – 53 892 39

Bankrekening: NL54 RABO 0315 9506 84

Contributie per jaar:

Senior lid € 5,–
Jeugdlid € 2,- (die voor 1 juni a.s. jonger dan 16 jaar is)

Wedstrijddeelname:
€ 5,- voor Senioren € 3,- voor Jeugdleden

Activiteiten

Verenigingsactiviteit 2017

De jaarvergadering voor 2017 zal plaatsvinden op 18 april aanstaande om 20.00 uur in Café Staal te Eemnes.